Bột lá cẩm tím

5.000 67.000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
Bột lá cẩm tím – Gói 5gr 5.000
Hũ bột lá cẩm – Hũ 100gr 67.000