Bột lá cẩm

11,000 50,000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
Gói lá cẩm dùng thử – 10gr 11,000 VNĐ/KG
Hộp lá cẩm 10 gói – 50gr 50,000 VNĐ/KG
Xóa
Bột lá cẩm LAS
Bột lá cẩm