Củ cải khô

150,000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
CỦ CẢI KHÔ TÚI 500GR 90,000 VNĐ
CỦ CẢI KHÔ TÚI 1KG 150,000 VNĐ

 

Củ cải khô
Củ cải khô

150,000