Dịch vụ sấy khô thực phẩm TPHCM

LOẠI HÀNG KHỐI LƯỢNG HÀNG TƯƠI GIÁ
RAU, LÁ CÂY 30-49KG 12.000VNĐ/KG
RAU, LÁ CÂY 50-99KG 10.000 VNĐ/KG
RAU, LÁ CÂY Trên 100kg 8.000 VNĐ/KG
QUẢ, CÁC LOẠI CỦ 30-49KG 13,000 VNĐ/KG
QUẢ, CÁC LOẠI CỦ 50-99KG 11,000 VNĐ/KG
QUẢ, CÁC LOẠI CỦ Trên 100KG 9.000 VNĐ/KG