Lá đinh lăng khô

150,000 

LOẠI HÀNG GIÁ
LÁ ĐINH LĂNG KHÔ 150,000 VNĐ/KG
Lá đinh lăng cắt khúc và sấy khô
Lá đinh lăng khô

150,000