Lá sương sâm

120,000 260,000 

 

LOẠI HÀNGGIÁ
LÁ SƯƠNG SÂM TƯƠI120,000 VNĐ/1KG
LÁ SƯƠNG SÂM KHÔ250,000 VNĐ/500GR
BỘT LÁ SƯƠNG SÂM2600,000 VNĐ/500GR
Xóa
lá sương sâm
Lá sương sâm
Gọi đặt hàng
Bản đồ