Sâm cau

150,000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
SÂM CAU ĐỎ 150,000 VNĐ/KG
SÂM CAU ĐEN 270,000 VNĐ/KG
sâm cau đỏ
Sâm cau

150,000