Ăn chuối buổi sáng có tốt không?

Không nên ăn chuối vào buổi sáng vì ăn chuối vào buổi sáng không tốt [...]