Cách nhận biết cây sài đất

Cây sài đất thân có màu xanh, có lông trắng cứng, nhỏ, lá mọc đối [...]