Cao khỉ có tác dụng gì?

Theo y học cổ truyền, cao khỉ có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý [...]