Hột vịt bắc thảo có cần luộc không?

Hột vịt bắc thảo có thể ăn sống hoặc luộc đều được. Hột vịt bắc [...]