Quả dứa dại có tác dụng gì?

Quả dứa dại có tác dụng chữa bệnh sỏi thận, tiết niệu, đây là tác [...]