Uống nhiều kim tiền thảo có ảnh hưởng gì không?

Mặc dù kim tiền thảo có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh, đặc biệt [...]