Lá vối khô

150,000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
LÁ VỐI KHÔ 150,000 VNĐ/KG
Lá vối khô được sấy xong
Lá vối khô

150,000