Bà bầu ăn đủ đủ xanh nấu chín được không?

Bà bầu không nên ăn đu đủ xanh, cho dù đu đủ xanh đã được [...]