Cách bảo quản nấm rơm lâu bị hỏng

Cách bảo quản nấm rơm tối ưu nhất là để nấm rơm ở ngăn đông [...]