Cách làm cùi bưởi hết đắng

Cách để cùi bưởi hết đắng nào là ngâm muối, phèn chua qua đêm, bóp [...]