Đường thốt nốt dùng để làm gì?

Đường thốt nốt hay được mọi người dùng trong chế biến thực phẩm: Thông thường [...]