Gà ác hầm thuốc bắc có tác dụng gì?

Gà ác hầm thuốc bắc có tác dụng làm giảm đau, đặc trị các bệnh [...]