Thuốc Clorpheniramin 4mg có tác dụng gì?

Thuốc Clorpheniramin 4mg có các tác dụng sau: Giảm các triệu chứng dị ứng đường [...]