Thuốc nexium 40mg uống trước hay sau ăn?

Thuốc Nexium 40mg nên được uống khoảng 1 giờ trước khi bạn dự định bắt [...]