Trẻ bị mẩn ngứa tắm lá gì cho nhanh khỏi?

Nên tắm trẻ bị mẫn ngứa bằng lá kinh giới, lá khế chua, khổ qua, [...]