Truyền nước hoa quả có tác dụng gì?

Truyền nước hoa quả có tác dụng tốt cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật, [...]