Uống nước khổ qua nhiều có tốt không?

Nước khổ qua có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc uống quá nhiều [...]