Khổ qua rừng

150,000 350,000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
TRÁI KHỔ QUA RỪNG KHÔ 350,000 VNĐ/KG
DÂY KHỔ QUA RỪNG KHÔ 150,000 VNĐ/KG
Xóa
Khổ qua rừng