Ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng có tác dụng gì?

Ăn lá tía tô trước khi tiêm phòng cho con có thể giảm nguy cơ [...]