Ăn nhung hươu có béo không?

Ăn nhung hươu sẽ béo vì trong nhung hươu có chứa rất nhiều những thành [...]