Bacillus subtilis là gì?

Bacillus subtilis là một loại vi khuẩn Gram dương, có hình dạng hình que và [...]