Bay leaf là gì?

Bay leaf là lá nguyệt quế, lá nguyệt quế có mùi thơm nhẹ nhàng, vị [...]