Cách làm hết cay ớt ở tay

Có một số cách hữu ích để làm giảm cảm giác cay do bỏng ớt [...]