Cây bồ công anh có mấy loại?

Cây bồ công anh có 3 loại: Bồ công anh cao (bồ công anh Việt [...]