Cây thù lù chữa bệnh gì?

Cây thù lù có thể được dùng làm thuốc chữa bệnh cảm, ho có đờm, [...]