Dịch vụ gia công đóng gói bao bì thực phẩm

LOẠI GÓI KHỐI LƯỢNG GIÁ
Túi stick (Bao bì của khách) 2-10gr 200VNĐ/GÓI
Túi lọc (Bao bì của khách) 2-15gr 100 VNĐ/Gói
Túi lọc (Bao bì của công ty) 2-15gr 200 NĐ/Gói