Riềng khô

120,000 

Riềng được sấy khô hoàn toàn
Riềng khô

120,000