Sả sấy khô

150,000 170,000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
SẢ SẤY KHÔ 150,000 VNĐ/KG
BỘT SẢ 170,000 VNĐ/KG
Xóa
Sả được sấy khô hoàn toàn
Sả sấy khô