Bột lá trầu không

35.000 

LOẠI HÀNG GIÁ
Bột lá trầu không túi lọc – 20 gói (60gr) 35.000 VNĐ