Bột màu thực phẩm tự nhiên

5.000 500.000 

LOẠI HÀNG TẠO MÀU GIÁ
Bột quả dành dành – Túi lọc 5gr Màu vàng 5.000 VNĐ
Bột gấc – Gói 20gr Màu đỏ 20.000 VNĐ
Bột hoa đậu biếc – Gói 5gr Màu xanh biếc 6.500 VNĐ
Bột bột lá cẩm – Gói 5gr Màu tím 5.000 VNĐ
Bột lá gai – Gói 100gr Màu xanh đen – Hương lá gai đặc trưng 45.000 VNĐ
Bột điều đỏ – Hũ 50gr Dầu điều màu đỏ 18.000 VNĐ
Bột lá dứa Màu xanh – Hương lá dứa đặc trưng Giá liên hệ
Bột màu xanh lá – Gói 8gr Màu xanh lá (tươi) Giá liên hệ