Lá giang khô

80.000 195.000 

 

LOẠI HÀNG GIÁ
Lá giang sấy lạnh – Loại 200gr 80.000 VNĐ
Lá giang sấy lạnh – Loại 500gr 195.000 VNĐ